Risktvåan, info & bokning

Risktvåan är ett obligatorisk utbildningsmoment under din körkortsutbildning. Utbildningen kallas ofta kallas för ”halkkörningen”.

Hos oss kan du boka risktvåan i Stockholm. Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen eller har kompletterande frågor.

# Vad händer under Risk2:an?

  • Under Riskutbildningens första del fick du analysera olika farliga beteenden i trafiken. Under Risktvåan är målsättningen att du ska få praktisera bilkörning och lära dig att undvika riskfyllda situationer som kan uppstå i trafiken.
  • Detta innefattar bland annat att du ska på prova på att köra bil på halt väglag.
  • Vi genomför vanligen även ett så kallat krocktest samt praktiserar hur det känns att ta sig ut ur en bil som voltat (dessa moment genomförs i en simulator innan halkkörningen börjar och det är frivilligt att prova).
  • Utbildningen börjar alltid med legitimationskontroll, alkoholtest, samt en genomgång av utbildningens teoretiska referensramar.

# Vad är ”poängen” med den här utbildningen?

  • En grundläggande målsättning med risktvåan är att öka elevens förståelse för risker i trafiken, såsom bilkörningen under halt väglag eller andra problematiska förhållanden.
  • Detta uppnås genom att eleven får testa på ”risksituationer” under kontrollerade former. På så vis skapas en upplevelse och en konkret förståelse som bara är möjlig genom praktiska erfarenheter.
  • En annan viktig målsättning är att elev förstår hur man förbereder sig inför riskfyllda trafikförhållanden, och hur man agerar för att förebygga olyckor.

Boka Risktvåan i Stockholm!

Pris: 1800 kr per person.
Plats: Vid vändplatsen framför Lidl Liljeholmstorget 44, 117 61 Stockholm. Ni får skjuts till Halkbanan och tillbaka med halkbanans egen buss!

Lediga tider: Klicka på bokningsknappen här nedanför för att komma vidare till vårt bokningssystem. Här kan du se vilka platser som är lediga just nu.

# När kan man boka?

I praktiken kan boka risktvåan när som helst under din pågående körkortsutbildning. Tidigare rekommenderade man att risktvåan utfördes mot slutet av utbildningen, men idag finns inga sådana rekommendationer eller restriktioner. Du bestämmer med andra ord själv när du vill boka och genomföra utbildningen.

# Kan man bli underkänd?
Ja. Om utbildningsledaren upplever att du inte kan tillgodogöra dig utbildningen (eller att du inte deltar aktivt under utbildningens gång), så kan du bli nekad intyg. Detta tillhör inte vanligheterna.

Övriga frågor?
Har du några frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes